Tolkar i Stockholm är en sektion under Sveriges Teckenspråkstolkars Förening (STTF). Vi arbetar ideellt för att vara en plattform där teckenspråkstolkar verksamma i Stockholm kan ses, över bolagsgränserna, för att fortbilda oss och diskutera aktuella frågor kring vårt yrke.

Vi arrangerar fortbildningskvällar, temakvällar, AfterWorks, tillfällen att mötas och utbyta erfarenheter och kunskap. Det händer mycket i tolk-Stockholm och för oss i Tolkar i Stockholm är det viktigt att det är vi själva, Stockholms tolkar, som styr över vårt yrkes framtid.

Vår samarbetspartner är Södertörns Folkhögskola och Sensus Studieförbund.

 

För frågor, kontakta:

Märta Bergström

tolkaristockholm@gmail.com