Vi arbetar för att stärka tolkkåren i Stockholm genom att bl a anordna fortbildning, temakvällar och After Works.

Fortbildning

Mer information om höstens aktiviteter kommer snart! Håll utkik under Aktuellt.

Temakvällar

En temakväll är en kväll då vi inbjuder till en mindre föreläsning med efterföljande diskussion. Fokus ligger på att vi skall få chansen att tillsammans stöta och blöta i frågor som är gemensamma för oss alla. Hur jobbar vi på fältet? Hur bemöter vi varandra?

After Work

Ibland behöver man träffas bara för att lära känna varandra bättre och för att slappna av efter jobbet. Tid och plats för After Work annonseras i bloggen.