Vår önskan är att Tolkar i Stockholm skall vara något som drivs av och för många. Att engagera sig skall inte vara betungande och betyda att man binder upp sig på något för en längre tid. Om många gör en liten del var sker så mycket mer än om ett fåtal skall göra allt! Kanske du kan vara med och planera en av våra kvällar? Ställa upp och duka fram fika? Är du duktig på IT och har tips på hur vi kan utveckla vår hemsida? Allt är välkommet.

Tolkar i Stockholm är beroende av ideella krafter. Känner du att du kan hjälpa till, med stort eller smått, tar vi tacksamt emot din insats! Har du idéer på hur vi kan utveckla oss eller förslag på teman eller föreläsare till föreläsningskvällar kan du kontakta oss via e-post.

Framför allt ber vi om hjälp med att sprida informationen om sektionen till så många tolkar som möjligt för att vi skall kunna driva ett starkt och utvecklande arbete!