Sep 15, 2012 - Blogg    No Comments

Sveriges enda stipendium för teckenspråks- och dövblindtolkar

AB Stockholmstolkarna Pressmeddelande 2012-08-31 Stockholm
Idag uppmärksammades en av Sveriges teckenspråkstolkar med ett unikt stipendium– Monica Hermanssons stipendium. Utmärkelsen tilldelas en teckenspråks­tolk som utfört alldeles särskilda insatser och utmanat sig själv. Årets stipendiat, Sveriges andra, är Pia Rönnmark Nygårds, som idag arbetar som tolk på Risbergska skolan i Örebro.

Pia Rönnmark Nygårds får stipendiet med motiveringen:

Stipendiatens förmåga att behärska två språk i kombination med att ha tillgång till bägge kulturer skapar en mäktig kraft. Denna talang som stipendiaten har utvecklat och den kraft som den utgör i vardagen, bemästras på ett mycket föredömligt sätt.

Med sin kvalitetsmedvetenhet tar stipendiaten fullt ansvar för tolkningen och samspelar och får stöd av kollegor på bästa sätt för att tolkanvändarna alltid ska känna förtroende och trygghet.

Att förmedla trygghet i den simultana tolksituationen och samtidigt våga sig på att göra saker som inte gjorts tidigare – kräver mod. Detta visar stipendiaten genom att vara entusiastisk inför nya utmaningar.

Stipendiaten har en förmåga att dela scenen med kollegor, lärare och andra offentliga personer genom att hela tiden ha sin egen roll klar för sig i kommunikationen.

Stipendiaten bygger broar mellan döva, personer med dövblindhet, hörselskadade och hörande som resulterar i att olika grupper i vårt samhälle får möjlighet att mötas och få kunskap om varandras språk och kulturer. Med sitt engagemang och sin uppmärksamhet ser hon behoven och möter dessa på ett ödmjukt sätt.

-Det känns rätt att juryn enats om Pia för hennes mod och hennes fina kvalitéer. Hon har djärvt visat en ny sida hos sig själv som uppskattats av tusentals när hon tolkade årets melodifestival i direktsändning, säger Kerstin Björk, ordförande och grundare av AB Stockholmstolkarna.

Monica Hermanssons stipendium är baserat på en fond som skapades av AB Stockholmstolkarna efter Monicas bortgång den 2 januari 2005. Stipendiet ska i Monicas anda uppmärksamma och uppmuntra teckenspråkstolkar som tänjer på gränserna och utmanar sig själva. Fonden finansieras genom bidrag och del av AB Stockholmstolkarnas vinst.

-Monica var en tolk som betydde mycket för oss personer med dövblindhet. Det känns fint att hennes tolkanda lever kvar genom detta hedrande stipendium, säger Pontus Degsell, ordförande i FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda.

-Jag känner mig mycket hedrad av att tilldelas detta stipendium. Jag är så tacksam för att uppmärksammas på det här sättet och jag hoppas att det kan sporra fler att våga, kommenterar Pia Rönnmark Nygårds.

-Att behärska två språk och i kombination ha tillgång till bägge kulturer ger som sagt makt. Pia Rönnmark Nygårds har förmånen att bemästra detta på ett föredömligt sätt vilket gör att vi som använder tolk kan känna trygghet i tolksituationen, säger Ragnar Veer, ordförande för Sveriges Dövas Riksförbund.

För mer information, kontakta gärna:

Kerstin Björk, ordförande och grundare av AB Stockholmstolkarna, 0709-81 44 30

Pontus Degsell, ordförande FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda, pontus@fsdb.org

Ragnar Veer, ordförande SDR, Sveriges Dövas Riksförbund, ragnar.veer@sdrf.se

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*