Browsing "Anna-Lenas nyhetsbrev"
Sep 15, 2012 - Anna-Lenas nyhetsbrev    No Comments

v37, 2012

Kommande helg är det Dövas dag, och Teckenspråksavdelningen kommer att vara med på lördagens mässa på Münchenbryggeriet i Stockholm. Vi kommer att informera om kurser, forskning, lexikon och appar, teckenspråkskorpusen, m.m. Vi hoppas naturligtvis träffa många av er där:

http://www.dd2012.se/start/program/lordag/

Det pågår flera olika europeiska samarbetsprojekt som på olika sätt gäller teckenspråk. Ett av dem heter PRO-sign, och arbetar för att få fram gemensamma riktlinjer för hur mycket teckenspråk man ska kunna (och hur man ska mäta det) för att arbeta i yrken där teckenspråksfärdighet är nödvändigt, t.ex. som teckenspråkstolk:

http://www.ecml.at/F5/tabid/867/language/en-GB/Default.aspx

Ett av de förlag som publicerar tolknings- och översättningsvetenskaplig litteratur har nu startat en s.k. portal: the Routledge Translation Studies Portal. Där samlar de mängder av olika typer av material som har med tolkning och översättning att göra:

http://cw.routledge.com/textbooks/translationstudies/

Sist ett tips om en av de många konferenser som kommer att äga rum nästa år. Den stora teckenspråksforskningskonferensen Theoretical Issues in Sign Language Research (TISLR) hålls i London, 10–13 juli 2013:

http://www.ucl.ac.uk/dcal/tislr/

Teckenspråksavdelningen kommer bl.a. att representeras av Lars Wallin, som är keynote speaker. I övrigt räknar arrangörerna med 48 föreläsningar (inga parallella sessioner) och en mängd poster-presentationer. Sista dag för att skicka in ett abstract är den 31 oktober:

http://www.ucl.ac.uk/dcal/tislr/callforpapers

Fler länkar till konferenser med teman som relaterar till döva, teckenspråk, etc. hittar du på vår hemsida:

http://www.ling.su.se/teckensprak/aktuella-teckensprakskonferenser-uppdaterad-augusti-2012-1.13302

Som vanligt ser jag gärna att du vidarebefordrar nyhetsbrevet till någon du tror kan vara intresserad. Vill man ha ett eget exemplar i sin inkorg är det bara att kontakta mig: annalena@ling.su.se

 

Vänliga hälsningar,

Anna-Lena

Sep 15, 2012 - Anna-Lenas nyhetsbrev    No Comments

v35, 2012

Nu börjar snart höstterminen hos oss, och vi har som vanligt många kurser på gång. Information om vilka kurser vi ger i höst hittar du här:

http://www.ling.su.se/utbildning/antagen-valkommen-till-studier-hos-oss-1.96618

Ni glömmer väl inte att vårt teckenspråkslexikon nu finns som ”app” för iPhone? (Vi hoppas så småningom ha en för Android också.) Appen får bra betyg av användarna:

http://www.ling.su.se/om-oss/nyheter/teckenspraksappen-far-hoga-betyg-1.97966

En nyhet vi inte riktigt hann ut med innan sommar och semestrar är att Johanna Mesch fått forskningsanslag från Mo Gårds Forskningsfond för ett projekt om taktilt teckenspråk:

http://www.ling.su.se/om-oss/nyheter/nytt-forskningsanslag-till-teckensprak-1.93261

I det sammanhanget tänkte jag även passa på att tipsa om Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor och deras hemsidor:

http://www.nkcdb.se/default.asp

Sist, ett tips om en artikel om bildtelefontolkning av min kollega Camilla Warnicke och hennes handledare Charlotta Plejert. Artikeln är publicerad i tidskriften Journal of Pragmatics. Om du inte har tillgång till den (via ett universitetsbibliotek eller annat) så har de i alla fall tidigare sålt enstaka exemplar av artiklar via webben. Artikeln, som heter Turn-organisation in mediated phone interaction using Video Relay Service (VRS),  finns publicerad här:

http://dx.doi.org/10.1016/j.pragma.2012.06.004

Det var allt för den här gången. Som vanligt ser jag gärna att du vidarebefordrar vårt nyhetsbrev till någon du tror kan vara intresserad av nyheter från teckenspråks- och dövområdet. Vill man ha ett eget exemplar av nyhetsbrevet i sin inkorg är det bara att kontakta mig: annalena@ling.su.se

 

Vänliga hälsningar,

Anna-Lena

Aug 11, 2012 - Anna-Lenas nyhetsbrev    No Comments

V25, 2012

Här kommer vårterminens sista Nyhetsbrev från teckenspråksavdelningen.

- Som vi tidigare meddelat har vår avdelningsföreståndare Johanna Mesch antagits som docent i teckenspråk. Mer information om detta finns här:

http://www.ling.su.se/teckensprak/johanna-mesch-ny-docent-i-teckensprak-1.92231

- Som vi också meddelat tidigare kommer Stockholms universitet att starta ett ‘Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning’ höstterminen 2013. Planeringen har precis börjat, och allt eftersom den fortskrider kommer man att kunna hitta information på våra hemsidor:

http://www.ling.su.se/teckensprak/kandidatprogram-i-teckensprak-och-tolkning-vid-stockholms-universitet-1.91384

- En annan nyhet när det gäller utbildningen av teckenspråks- och dövblindtolkar (m.fl. utbildningar) är omorganisationen när det gäller Tolk- och översättarinstitutet. Information om detta finns här:

http://www.tolk.su.se/om-oss/institutet-omorganiseras-1.74322

- Vi är många som retar oss på att benämningen ‘teckentolk’ verkar bli mer och mer vanlig när det gäller yrkesgruppen ‘teckenspråkstolk’. Språkrådet har nu lagt in en text om vilket som är den korrekta benämningen, och den hittar du om du skriver ‘teckenspråkstolk’ (eller ‘teckentolk’) i sökrutan här:

http://www.språkrådet.se/frågelådan

- Ni som använder ELAN och är snabba på att uppdatera när det kommer nya versioner kanske lagt märke till att den förra uppdateringen innebar en del problem med att filmer man tidigare kunnat spela upp plötsligt inte fungerade. Den senaste uppdateringen åtgärdar bl.a. detta:

June 6, 2012: Release 4.3.3

This release fixes some recently introduced bugs.

It concerns the following problems with media players:

  • using a QuickTime based player on Windows would fail in many cases (depending on the QT version)
  • erratic behavior of the media player when playing .mov and .qt files on Mac OS
  • double audio playback on Windows 7 when the first media file (the master media) is a ‘.wav’ file followed by one or more ‘.mp4′ files

http://www.lat-mpi.eu/tools/elan/download

- Nedan följer en ”efterlysning” från några kollegor i USA. De kommer att vara i Sverige i sommar, och hoppas kunna samla in material på svenskt teckenspråk för att sedan kunna göra studier och jämföra olika tecknade språk.

Seeking native signers of Swedish Sign Language:

Researchers from US universities seek 4-6 native signers of Swedish Sign Language willing to participate in two short sessions to provide examples of the language.  This international scientific study compares multiple sign languages, and is funded by the US National Science Foundation.  The researchers are willing to travel to your location in Sweden, if possible, to conduct the interviews, which are tentatively scheduled for the last two weeks of July, 2012.  Modest compensation will be provided.  If interested, please send e-mail to Richard.Senghas@sonoma.edu.

Det var allt för den här gången, och som vanligt ser jag gärna att du vidarebefordrar Nyhetsbrevet till någon du tror kan vara intresserad. Vill man ha ett eget exemplar i sin inkorg är det bara att e-posta till mig (annalena@ling.su.se). Nyhetsberevet gör nu ett uppehåll över sommaren, och återkommer igen i slutet av augusti.

 

Trevlig sommar!

Anna-Lena Nilsson

Aug 11, 2012 - Anna-Lenas nyhetsbrev    No Comments

V23, 2012

På universitetet är vi nu i full färd med att avsluta vårterminens kurser, och planerar inför såväl deltagande i konferenser under sommaren som höstens undervisning. De kurser vi ger under höstterminen finns sammanställda på den här sidan:

http://www.ling.su.se/teckensprak/kurser-i-teckensprak-hosten-2012-1.80880

- ABF fyller 100 år, och firar detta med massor av aktiviteter i Stockholm 11–16 juni.  Flera av aktiviteterna är på teckenspråk, eller tolkas till teckenspråk. Hela programmet kan du hitta som pdf och ladda hem här:

http://www.abf.se/ABF-100-ar/

Från Teckenspråksavdelningen medverkar Anna-Lena Nilsson lördagen den 16/6 kl. 10-11 i Kulturhuset, med en föreläsning om teckenspråket som språk, hur det är uppbyggt, m.m. Föreläsningen vänder sig i första hand till dem som inte kan teckenspråk, men tolkas till teckenspråk.

- Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) fyller 90 år i år, och publicerar en jubileumsskrift ”SDR 90 år 1922–2012″. Även den finns tillgänglig som pdf

http://www.sdr.org/sveriges-dovas-riksforbund/sdr-90-ar-och-forskningskonferens

- För er som är nyfikna på teknikutveckling kommer här en länk till ett av flera projekt runt om i världen som handlar om att försöka få fram datorprogram som kan översätta till teckenspråk:

http://www.pslt.org/info

Det var allt för den här gången. Som vanligt ser jag gärna att du vidarebefordrar nyhetsbrevet till någon du tror kan vara intresserad av det.

 

Vänliga hälsningar,

Anna-Lena Nilsson

Maj 24, 2012 - Anna-Lenas nyhetsbrev    No Comments

v21, 2012

- Först en glad nyhet: vår avdelning har nu fått sin första döva docent, i och med att Johanna Mesch blivit docent i teckenspråk!  Nyheten finns också på vår Facebook-sida:
http://www.facebook.com/Teckensprak.Svenska2fordova
 - Vårterminen går mot sitt slut, och samtidigt pågår planeringen för höstterminen för fullt. Om du är nyfiken på vilka kurser vi ger i höst hittar du mer information om det här:
- För oss som försöker hänga med i vad som händer i teckenspråksvärlden via webben har en förändring beslutats ganska nyligen, Nyhetstecken och Teckentorget slår ihop sina webb-platser. Mer om detta hittar du här:
och den nya hemsidan hittar du här:
- Höstens stora konferens för teckenspråkstolklärarorganisationen CIT (Conference of Interpreter Trainers) hålls i Charlotte, North Carolina, USA, den 17–20 oktober. Även för den som inte har möjlighet att delta kan det vara intressant att se programmet, som visar på vad som är aktuellt inom teckenspråkstolkutbildningarna:
- En annan nyhet när det gäller teckenspråkstolkutbildning, och forskning om teckenspråkstolkning är att Jemina Napier efter många år i Australien är på väg tillbaks till Europa. Följande fanns att läsa på Facebook förra veckan:
Heriot-Watt University can confirm with great pleasure that, as of February 2013, Jemina Napier will be joining the existing team in the Department of Languages and Intercultural Studies as Professor and Chair of Intercultural Communication. With the launch of Heriot-Watt’s new BSL/English undergraduate program from September 2012, Jemina returns to the UK at a time when interpreter training will enter a new era.
Jemina is an interpreter, interpreter educator, researcher and consultant. She began her work as a British Sign Language interpreter in 1988, and now practices as a BSL, Auslan or International Sign interpreter. She has been involved in interpreter education since 1996 and has made a significant contribution to the field as a researcher, teacher, programme leader and general human dynamo! Her major research interest is in the field of signed language interpreting, but her wider interests include effective translation and interpreting pedagogy, sociolinguistics, and discourse analysis, and she has published over 40 book chapters and journal articles on research-based sign language interpreting and interpreting pedagogy.
(Skrivet av Graham H Turner, på Heriot-Watt University)
- Är du nyfiken på var det finns teckenspråksforskning här i världen? Just nu pågår en sorts kartläggning av det via Google Map, där teckenspråksforskare som deltar i diskussionen på en diskussionslista uppmanats att komplettera den här kartan:
- Sist en nyhet från Norge, där FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning översatts till norskt teckenspråk:
Det var allt för den här gången. Vidarebefordra gärna nyhetsbrevet till någon du tror kan vara intresserad av nyheter från teckenspråks- och dövområdet. Vill man ha ett eget nyhetsbrev i sin inkorg är det bara att kontakta mig (annalena@ling.su.se).
Vänliga hälsningar,
Anna-Lena Nilsson
Maj 20, 2012 - Anna-Lenas nyhetsbrev    No Comments

V 19, 2012

- Först en nyhet från Sverige, om något som i alla fall i förlängningen kan komma att påverka många av oss. Det är den statliga utredning som föreslår att alla ungdomar med funktionsnedsättning ”ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet i sina hemkommuner”.  Vad det kommer att innebära är naturligtvis omöjligt att veta i nuläget, men mer information om utredningen (och hela betänkandet) finns här:
http://www.regeringen.se/sb/d/15620/a/190211

- Gallaudet University Press fortsätter att ge ut böcker som på olika sätt handlar om döva och teckenspråk. Den senaste heter Deaf Epistemologies. Multiple Perspectives on the Acquisition of Knowledge:
http://gupress.gallaudet.edu/bookpage/DEbookpage.html

- Dessutom publicerar Gallaudet en nättidskrift på teckenspråk: Deaf Studies Digital Journal. Vårnumret 2012 har just kommit ut, och vår forskare Johanna Mesch presenterar där (under rubriken Articles) vår svenska teckenspråkskorpus, både på svenskt teckenspråk och med International Sign. Ett utmärkt tillfälle att se hur mycket International Sign man förstår…

http://dsdj.gallaudet.edu/

- Sist en nyhet som också den kommer från USA, men med nordisk anknytning. I natt blir Markku Jokinen hedersdoktor vid Gallaudet University. För dem som läser finska finns mer information här:

http://www.kl-deaf.fi/fi-FI/uutiset/uutinen/?groupId=1ce45fc2-06ff-4d19-924c-67939a0bd93c&announcementId=a0d17055-e968-49a9-a408-67030f63ede6

Även om man inte läser finska kan man följa ceremonin live här:

http://webcast.gallaudet.edu/?id=94

Det var allt för den här gången. Vidarebefordra gärna nyhetsbrevet till någon du tror kan vara intresserad. Vill man ha ett eget exemplar direkt i sin inkorg är det bara att e-posta mig (annalena@ling.su.se).

Vänliga hälsningar,

Anna-Lena Nilsson

Apr 23, 2012 - Anna-Lenas nyhetsbrev    No Comments

v17, 2012

Den här gången blir det blandade nyheter från oss själva och från teckenspråksvärlden:

- Två av våra forskare kommer att föreläsa på den kommande workshopen 5th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Interactions between Corpus and Lexicon i Istanbul i slutet av maj. Programmet finns nu här:

http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/lrec2012/programme.html

- För er som använder ELAN kan det vara bra att veta att det nu kommit en ny version för Windows, Mac och Linux. Den nya versionen (4.3.1) finns att ladda ner här:

http://www.lat-mpi.eu/tools/elan/download

- Vår temadag den 31 mars 2012 uppmärksammades även av P1-programmet Vetenskapsradion Språket (OBS! Detta är ett radioprogram, så det är tyvärr enbart tillgängligt för hörande):

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=411

- Även för norskt teckenspråk finns det en app till iPhone:

http://itunes.apple.com/us/app/tegnordbok-1000/id410819177?mt=8

- Organisationen Deaf History International har en ny hemsida:

http://www.deafhistoryinternational.com/

- Staffan Hellström disputerar på KTH Torsdagen 26/4 kl 14-17 i sal B2, Brinellvägen 23, KTH-campus.
Exciton-plasmon interactions in semiconductor-metal nanostructures
Doctoral Thesis in Theoritical Chemistry and Biology 

Disputationen hålls på talad engelska, svenskt teckenspråk och skriven engelska.
Tolkning sker till svenskt teckenspråk och till talad engelska.

Det var allt för den här gången. Vidarebefordra gärna nyhetsbrevet till någon du tror kan vara intresserad. Vill man ha ett eget exemplar i inkorgen är det bara att kontakta mig (annalena@ling.su.se).

Anna-Lena Nilsson

Apr 11, 2012 - Anna-Lenas nyhetsbrev    No Comments

v15, 2012

- Vårt lexikonarbete fortsätter för fullt, och efter den senaste uppdateringen innehåller det stora Svenskt teckenspråkslexikon nu 8076 tecken, 1398 varianter och
2187 meningar. Närmast på tur är inmatning av tecken för barn som exv. seriefigurer etc.  Lexikonen hittar ni här:

http://www.ling.su.se/teckensprakslexikon

Vi håller dessutom på och finslipar en bruksanvisning där alla finesser i lexikonen beskrivs. Även bruksanvisningen kommer att ligga på våra hemsidor, och kunna laddas ner gratis.

- Nästa stora nyhet är att vårt lexikon nu finns som app till iPhone! Så småningom kommer den även för iPad, och vi jobbar på att få fram en version för Android också. iPhone-appen, hittar du i App Store på din mobil, eller  här:

http://itunes.apple.com/se/app/svenskt-teckensprakslexikon/id513047875?mt=8

! Naturligtvis är appen gratis!

- Som jag meddelade i det förra nyhetsbrevet ligger föreläsningarna från vår temadag nu på våra hemsidor. Dessutom var Teckentorget på plats och gjorde ett inslag som ni hittar här:

http://svtplay.se/v/2763787/svensk_teckenspraksforskning_firade_40_ar

- Sist lite nyheter från utlandet. Följer ni den här länken hittar ni en dokumentär från ett EU-projekt. Filmen heter SIGNALLING CHANGE – in education, mental health, and interpreting. Den innehåller: ”interviews in British Sign Language (BSL), Irish Sign Language (ISL), and Finnish Sign Language (FinSL), English and Finnish supported by English voice over and subtitled.”

http://vimeo.com/39339233

Det var allt för den här gången. Som vanligt ser jag gärna att du vidarebefordrar nyhetsbrevet till någon du tror kan vara intresserad. Vill man ha ett eget exemplar i sin inkorg är det bara att kontakta mig (annalena@ling.su.se).

Vänliga hälsningar,

Anna-Lena Nilsson

v11, 2012

!!OBS!! Först vill jag göra alla uppmärksamma på att sista anmälningsdag till vår temadag Svensk teckenspråksforskning 40 år närmar sig.

För att vi ska kunna ordna fika till alla måste man anmäla sig senast den 21 mars.  Än har vi några platser kvar…

http://www.ling.su.se/om-oss/evenemang/workshops-och-konferenser/temadag-svensk-teckenspraksforskning-40-ar-1.74392

Du har väl inte missat att det finns möjlighet att avsluta dagen med en fest i goda vänners sällskap:

http://www.ling.su.se/teckensprak/avslutning-pa-temadagen-31-mars-1.79548

Även här är 21 mars sista anmälningsdag.

- Nu är det dags att fundera på om du vill studera till hösten! Anmälan till höstterminens studier öppnades kl. 13.00 idag den 15 mars 2012, på den här hemsidan:

https://www.antagning.se/se/start

På Avdelningen för teckenspråk fortsätter vi att ge kurser både på dagtid/helfart och halvfart, kvällskurser på kvartsfart, distanskurser på kvartsfart, osv. Länkarna nedan tar dig till universitetets kursdatabas med information om kurser, länkar till kursplaner (kommer snart) och till ansökningssidan, m.m. Här följer lite kort information om de kurser vi ger höstterminen 2012 som inte fordrar att man tidigare studerat hos oss.

För er som redan kan teckenspråk, och vill lära er mer om teckenspråk finns kurser i ämnet ‘Teckenspråk’. I höst startar ”grundkursen” Teckenspråk I på halvfart, dagtid:

Kursplan och anmälningskod hittar du här: http://sisu.it.su.se/search/info/LIT130

Två av de delkurser som ingår i Teckenspråk I ges även som fristående kurser på dagtid. Då läser man tillsammans med dem som läser på halvfart, men bara halva terminen.

Information om kursen Språk och kultur i teckenspråkssamfundet, 7,5 hp, som fristående kurs hittar du här: http://sisu.it.su.se/search/info/LIT131

Information om kursen Analys av teckenspråkstexter I, 7,5 hp, som fristående kurs hittar du här: http://sisu.it.su.se/search/info/LIT132

Vi fortsätter dessutom att ge delkurserna i Teckenspråk I som fristående kurser på distans, med några träffar per termin här i Stockholm. Till hösten är det dags för Teckenspråksgrammatik I, 7,5 hp, och mer information om den hittar du här: http://sisu.it.su.se/search/info/LIT133

För dem som vill lära sig teckenspråk har vi kurser i ämnet ‘Teckenspråk som nybörjarspråk’, och i höst startar kursen ‘Teckenspråk som nybörjarspråk I, 30 hp’ på dagtid, helfart. Mer information om den hittar ni här: http://sisu.it.su.se/search/info/LITN11

Principen för universitetsstudier är ju att kurser bygger vidare på varandra. Har du redan läst hos oss behöver du inte ansöka via www.antagning.se utan då räcker det att du kontaktar vår studierektor. I höst ger vi kurser på kandidatnivå; dels ger vi hela Teckenspråk – kandidatkurs, 30 hp, på helfart dagtid. Dels kan man välja att bara läsa teorikurserna Kognitiv teckenspråksteori I, 7,5 hp, och Kognitiv teckenspråksteori II, 7,5 hp, och då blir det studier på halvfart tillsammans med dem som läser helfart men dessutom skriver kandidatuppsats. För att läsa teorikurserna måste man vara godkänd på Teckenspråk I och Teckenspråk II.

Mer information om höstens kurser kommer också att finnnas på våra hemsidor.

- Ni har väl inte missat att TV4 Play nu sänder en del av sina program tolkade till teckenspråk? Ni hittar dem här:

http://www.tv4play.se/noje/tv4_tolken

- Det tyska teckenspråkskorpusprojektet ordnar en sommarskola i Hamburg i augusti. Mer om den hittar ni här:

http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/dgs-korpus/index.php/newsreader/items/summer_school.html

- Sist ännu en webb-sida där du kan prova på ett annat teckenspråk än svenskt. Här finns möjlighet att börja lära sig British Sign Language (BSL):

http://www.signworldlearn.com/

Det var allt för den här gången. Som vanligt ser jag gärna att du sprider nyhetsbrevet vidare till dem du tror kan vara intresserade av information från oss och från teckenspråks- och dövområdet. Vill man ha ett eget nyhetsbrev direkt i sin inkorg är det bara att höra av sig till mig: annalena@ling.su.se

Vänliga hälsningar,

Anna-Lena Nilsson

v10, 2012

Först en efterlängtad nyhet – vår rapportserie Forskning om teckenspråk (FoT) får en nystart i och med att nummer XXII Barns tidiga teckenspråksutveckling nu kommit från tryckeriet. På drygt 50 sidor beskriver Brita Bergman den tidiga teckenspråksutvecklingen hos barn, med både text och illustrationer. Rapporten kommer till att börja med att finnas till försäljning på vår temadag den 31 mars. (Priset blir  ca 60:-.)  Den kommer sedan att kunna beställas från oss (om man vill ha den i tryckt form med ett lite hårdare omslag), men då tillkommer porto- och expeditionskostnad. Den kommer även att finnas som pdf att ladda ner från vår hemsida med FoT-rapporter:

http://www.ling.su.se/forskning/avhandlingar-publikationer/forskning-om-teckensprak-fot-1.18280

Temadagen ja, ni har väl anmält er till vår temadag Svensk teckenspråksforskning 40 år, den 31 mars:

http://www.ling.su.se/om-oss/evenemang/workshops-och-konferenser/temadag-svensk-teckenspraksforskning-40-ar-1.74392

Många har anmält sig, men några till har vi plats för – och vi ser fram emot en trevligt dag. Vill ni sedan fortsätta kvällen i goda vänners lag finns det möjlighet till det. Mer information om detta hittar ni här:

http://www.ling.su.se/teckensprak/avslutning-pa-temadagen-31-mars-1.79548

Ytterligare en i raden av konferenser med ”dövanknytning” i sommar är 8th Deaf History International Conference, som kommer att hållas i Toronto, Kanada, i slutet av juli. Mer information på konferensens hemsida:

http://www.dhiconference2012.ca/

Jag hoppas att ingen missat alla våra teckenspråkslexika på nätet, och de mobilversioner m.m. som finns här:

http://www.ling.su.se/teckensprakslexikon

Vi hoppas snart vara klara med en bruksanvisning, för att vara säkra på att alla hittar de många specialfunktioner som finns inbyggda.  I väntan på det kanske det kan vara roligt att titta på ett helt annat teckenspråk – Auslan (australiensiskt teckenspråk):

http://www.auslan.org.au/about/dictionary/

Där kan ni t.ex. träna er på att avläsa tvåhandshandalfabetet:

http://www.auslan.org.au/spell/twohanded.html

Det var allt för den här gången. Som vanligt ser jag gärna att ni sprider nyhetsbrevet vidare till någon ni tror kan vara intresserad av information från oss och från dövområdet i stort. Vill man ha ett eget exemplar av vårt nyhetsbrev är det bara att kontakta mig (annalena@ling.su.se).

Vänliga hälsningar,

Anna-Lena Nilsson

Sidor:1234»