Browsing "Aktuellt"
Nov 26, 2012 - Aktuellt    No Comments

Tolktjänstutredningen- och sen då?

Tolkar i Stockholm bjuder in alla tolkar verksamma i Stockholmsområdet till julmingel och diskussionskväll! Det bjuds på glögg, pepparkakor och diskussioner om framtiden.

Sedan några veckor tillbaka står det klart att Tolktjänstutredningen inte kommer gå ut på remiss. Vi tycker att det är viktigt att tolkfrågan inte glöms bort och att vi tolkar är delaktiga i att forma vårt yrkes framtid. Därför vill vi passa på att samla in era åsikter för att bättre veta hur vi och STTF ska agera i frågan.

Innan minglet, fundera gärna över följande frågor:

Hur kan vi tolkar påverka och ta ansvar för vårt yrkes framtid? Hur behåller vi makten i våra egna händer och undviker att saker bestäms om oss, för oss istället för AV oss? Vad vill vi att STTF nationellt ska göra för att förhindra att Tolktjänstutredningens arbete rinner ut i sanden och att tolkfrågan glöms bort? Vad kan vi göra lokalt?

 

Tid: tisdagen den 4 december 18.00 (mingel från 17.30)

Plats: Södertörns Folkhögskola, Stora Nygatan 27, Gamla stan

Pris: 50:- (medlem STTF), 60:- (inte medlem STTF)

 

För att vi ska kunna beräkna hur mycket fika vi ska köpa ber vi dig helst anmäla dig före fredagen den 30 november till tolkaristockholm@gmail.com.

Hoppas vi ses!

/Märta

Apr 23, 2012 - Aktuellt    1 Comment

Fortbildning?

Vad är fortbildning? Är fortbildning viktigt? Var/hur får man fortbildning? Måste fortbildning vara dyr? Behöver man ha en strategi för sin fortbildning?

Dessa och många andra frågor om fortbildning kommer vi att diskutera när vi ses den 7 maj 2012. Efter en kort inledning om vikten av fortbildning – särskilt med tanke på att konkurrensen hårdnar, upphandlingarna står som spön i backen och grundutbildningen står inför förändring – fortsätter vi med att i grupp diskutera våra idéer och funderingar kring fortbildning.
Sist, men inte minst, samlar vi ihop gruppens tankar kring detta – vem vet, kanske får Tolkar i Stockholm en fortbildningsstrategi efter den här kvällen?

Inledning och diskussionsledare: Anna-Lena Nilsson

Tid: Måndag den 7 maj kl.18.00 (mingel från kl.17.30)

Plats: Södertörns Folkhögskola, Stora Nygatan 27

Pris: gratis (medlem i STTF), 50:- (icke medlem i STTF)

För att vi ska kunna beräkna hur mycket fika vi ska köpa behöver vi ha din anmälan senast torsdagen den 3 maj på mailadress:

tolkaristockholm@gmail.com

För frågor kan ni antingen maila eller ringa på:

070- 292 44 54

Mvh,

Märta Bergström, Tolkar i Stockholm

  

 

Apr 9, 2012 - Aktuellt    No Comments

7 maj

Den 7 maj kommer AnnaLena Nilsson från Stockholms Universitet till oss och pratar fortbildning. Mer info kommer snart!

Feb 15, 2012 - Aktuellt    1 Comment

”Att tolka i religiösa samfund”- Svenska kyrkan

Välkommen till Tolkar i Stockholms första studiecirkel. Vi anordnar under våren studiecirklar i samarbete med Sensus under temat ”Att tolka i religiösa samfund” och först ut är Svenska Kyrkan.

Cirkelkursen vänder sig till tolkar som vill få en djupare kunskap och bättre verktyg för tolkning i kyrkliga sammanhang. Stort fokus läggs på genomgång av de kyrkliga handlingarna såsom dop, konfirmation, vigsel och begravning. Även fasta återkommande teologiska och liturgiska texter i gudstjänster och andakter tas upp. Erfarna tolkar kommer också att berätta om sina erfarenheter av att tolka i kyrkans sfär. Att tolka i de religiösa ritualerna innebär att man bör kunna förmedla känslan av det andliga. Då är det bra att vara insatt i riternas funktion och budskap. Det är också bra att ha ett hum om kyrksalens teologiska utformning och liturgiska spelplan. Det skapar en känsla av trygghet och därmed blir det lättare att förmedla den andliga känslan som skall genomsyra riterna.

Cirkelledaren, Channah Larsdotter, har lång erfarenhet av kyrkan och det teckenspråkiga arbetet däri. Hon har även en teologie kandidatexamen och en masterexamen inom tros-och livsåskådningsvetenskap. Hon har tidigare haft flertal lektioner med sistaårseleverna på Södertörns tolkutbildning om de kyrkliga handlingarna och tolkning i kyrksal. Hon tycker att betoningen i arbetet med tolkning i kyrkliga sammanhang skall ligga på samarbete och lyhördhet mellan de som skall tolkas och de som tolkar. Ju mer kännedom och förståelse man har för varandra, desto lättare och smidigare går tolkningen.

 

Tid:  8, 15, 22 och 29 mars. 18.00-19.30

Plats: St Göransgatan 57, 4 tr. Portkod 3213

Pris: 50:- (medlemskap i  STTF ett krav*)

Förkunskaper: Cirkeln riktar sig till både vana och ovana kyrkotolkar, deltagarna själva sätter nivån för diskussionerna och ju mer tips och erfarenheter vi har att delge varandra desto bättre.

 

Sista anmälningsdag: 28 februari. Anmälan är bindande, platsen kan överlåtas vid förhinder. Minst 7 deltagare krävs för att cirkeln skall bli av.

För frågor, maila tolkaristockholm@gmail.com eller ring Märta Bergström på mobilnr 070- 292 44 54.

Varmt välkomna!

/Tolkar i Stockholm

 

*Aktivt medlemskap i STTF kostar 350:-/ år och betalas in på bg 785-7204. Som medlem får du tidningen Tolktrycket hem i din brevlåda 4 nr/år och har möjlighet att delta i de aktiviteter som erbjuds. Mer information hittar du på: http://w3.sttf.nu/bli-medlem 

  

 

Nov 7, 2011 - Aktuellt    No Comments

Tolktjänstutredningen

Tisdag den 22 november är du återigen välkommen till Södertörns Folkhögskola. Denna gång så får vi besök av Martin Färnsten från tolktjänstutredningen.

För de som vill, så fortsätter kvällen med After Work på O’Connells pub i Gamla stan efteråt.

Regeringen beslutade den 9 september 2010 att tillkalla en särskild utredare att göra en kartläggning och analys över hur nuvarande reglering, finansiering, organisering och tillsyn av tolktjänst till barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och dövblinda fungerar inom olika samhällsområden.

Martin Färnsten är huvudsekreterare då det gäller tolktjänstutredningen och till vår glädje så kommer han att finnas på plats den 22 november för att berätta vad de har kommit fram till i deras arbete. Det kommer givetvis också finnas möjlighet till att ställa frågor kring denna heta potatis.

Ett tips är att redan nu börjar fundera och reflektera över frågor som kan vara intressanta att ta upp. Ni kan även diskutera på era arbetsplatser med kollegor kring tolktjänstutredningens förslag och ta gärna med frågor från de personer som inte har möjlighet att medverka på träffen.

Eftersom första advent närmar sig vid den här tiden på året så kommer vi även att bjuda på glögg och pepparkakor för att få en så mysig kväll som möjligt i höst/vintermörkret.


Tid: tisdag den 22 november kl. 18.00 (mingel från kl. 17.30)

Plats: Södertörns Folkhögskola, Stora Nygatan 27

Pris: 50:- (medlem i STTF), 60:- (icke medlem i STTF)

(de som tidigare betalat in 100:- behöver givetvis inte betala igen)

 

Din anmälan, för att kunna beräkna hur mycket fika vi behöver, vill vi ha in senast fredag den 18 november på mailadress:

tolkaristockholm@gmail.com

Frågor eller funderingar? Maila eller ring på:

0707 82 39 32

 

Mvh

Robert Ingvarsson, Tolkar i Stockholm

 

   

 

 

                                           

Okt 20, 2011 - Aktuellt    No Comments

Diskussionskväll

Tisdag den 25 oktober är du välkommen till en diskussionskväll på Södertörns Folkhögskola.

Likt förra träffen så finns möjlighet att avrunda kvällen, kanske lära känna lite nya ansikten, med After Work på O’Connells pub i Gamla stan.

Det har tidigare framkommit önskemål om en renodlad kväll med fokus på diskussioner rörande diverse områden och därför vill vi skapa den möjligheten.

Planerna för kvällen är ganska öppna och tanken är att alla ska få chansen att diskutera och reflektera över vad man själv tycker är intressant. Dock så finns det redan nu några förslag på diskussioner, bland annat:

-          Professionalism, tolkens roll och ansvar

-          God service kontra god etik – vad är vad?

-          Fortbildning – allt fler önskemål dyker upp om specialkompetens

Som sagt så finns det mycket att diskutera kring. Om Du har något som du skulle vilja diskutera så maila gärna in förslag till: tolkaristockholm@gmail.com

Tid: tisdag den 25 oktober kl. 18.00 (mingel från kl. 17.30)

Plats: Södertörns Folkhögskola, Stora Nygatan 27

Pris: 50:- (medlem i STTF), 60:- (icke medlem i STTF)

(de som betalat in 100:- för samtliga tre tillfällen under hösten behöver givetvis inte betala igen) 

Din anmälan, för att kunna beräkna hur mycket fika vi behöver, vill vi ha in senast

måndag den 24 oktober på mailadress:

tolkaristockholm@gmail.com

 

Frågor eller funderingar? Maila eller ring på:

0707 82 39 32

Mvh

Robert Ingvarsson, Tolkar i Stockholm

      

 

Aug 26, 2011 - Aktuellt    No Comments

Från idealist till professionell

Tisdagen den 27 september är du välkommen till vår första föreläsningskväll på Södertörns Folkhögskola. Vi inleder höstens föreläsningar med att bjuda in Marie Sikström som under kvällen förhoppningsvis kommer få oss att se på oss själva och vårt yrke från nya perspektiv. Efter föreläsningen bjuder vi in till diskussion och kvällen avslutas om man vill med AW på O’Connells pub.

”Hur har professionaliseringsprocessen sett ut hos olika yrkesgrupper? Vilka likheter och skillnader finns med teckenspråkstolkarnas professionaliseringsprocess? Vår tolkkår är sammansatt att ett antal individer som kommit in i yrket under olika tidpunkter, med olika synsätt, med olika bakgrund och olika utbildning. Vissa har en gedigen kulturkompetens (men inte på papperet), andra har en gedigen språk- och tolkkompetens men har mindre av kulturkompetensen. Den utveckling och de ev. konflikter som finns inom kåren kan med stor sannolikhet härledas till professionaliseringsprocessen inom yrket.Vi tar även upp om professionalisering är önskvärd eller ej och i så fall för vem?”

Tid: Tisdag den 27 september kl.18.00 (mingel från kl.17.30)

Plats: Södertörns Folkhögskola, Stora Nygatan 27

Pris: 50:- (medlem i STTF), 60:- (icke medlem i STTF)

För att vi skall kunna beräkna hur mycket fika vi skall köpa behöver vi ha din anmälan senast måndagen den 26 september på mailadress:

tolkaristockholm@gmail.com

Marie Sikström har varit verksam teckenspråkstolk sedan 1986 och har i många år arbetat som tolk på Lärarhögskolan (numera Stockholms Universitet). Hon tog nyss sin kandidatexamen i teckenspråk, har jobbat som tolklärare på Väddö Folkhögskola och är sedan starten en av lärarna på Tolkfortbildningen på Stockholms Universitet. Fritiden ägnar hon åt att bygga hus, läsa fantasyböcker och skämma bort sina två svanslösa katter.

För frågor kan ni antingen maila eller ringa på:

070- 292 44 54

Mvh,

Märta Bergström, Tolkar i Stockholm

            

Aug 26, 2011 - Aktuellt    No Comments

Höststart

Kom och rivstarta hösten med oss! Vi börjar våra aktiviteter för säsongen med en träff på Södertörns Folkhögskola. Dörrarna öppnas kl. 17.30 då du har chansen att mingla med nya och gamla tolkkollegor. Kl 18.00 drar vi igång med en kort föreläsning av Jonas Carlsson för att inspirera och få igång våra trötta tolkhjärnor efter semestern. Sedan informerar Tolkar i Stockholm om våra planer för höstens aktiviteter. Vi ser även träffen som en chans för oss att få veta mer om vad NI vill att vi ska arbeta med. Kvällen övergår sedan för den som vill till After Work på trevligt ställe i närheten.

 

Anmälan är inget krav men om du vet att du vill vara med är vi tacksamma om du mailar ett svar till oss så vi lättare kan planera kvällen.

 

Tid: Tisdag 23 augusti kl. 18.00 (mingel från kl. 17.30)

Plats: Södertörns Folkhögskola, Stora Nygatan 27

 

För att OSA skicka in din anmälan på mailadress:

tolkaristockholm@gmail.com

 

För frågor kan ni antingen maila eller ringa på:

070- 292 44 54

 

Mvh,

Märta Bergström, Tolkar i Stockholm